100 Truyện Top Tuần

4
Nguyên Tôn
6
Thánh Khư
9
Phục Thiên Thị
10
Võ Thần Chí Tôn
12
Y Võ Binh Vương
15
Lâm Uyên Hành
18
Nông Gia Tiểu Phúc Nữ
19
Đô Thị Phong Vân
24
Thần Cấp Hộ Vệ
26
Đô Thị Kỳ Môn Y Thánh
32
Mãnh Tốt
37
Đô Thị Tiêu Dao Tà Y
38
Kiếp Thiên Vận
46
Cửu Long Thánh Tổ
48
Thứ Nguyên Pháp Điển
51
Võ Luyện Đỉnh
57
Chiếm Hữu Khương Tây
61
Thần Cấp Long Vệ
62
Thần Y Bỏ Nữ
65
Mao Sơn Quỷ Vương
67
Đạp Tinh
74
Thành Thần Gió Lốc
77
Hàn 3000 Tô Nghênh Hạ
80
Trảm Nguyệt
82
Đan Đạo Tông Sư
83
Tiên Cung
85
Dị Thế Đan Đế
86
Hào Tế
94
Siêu Não Thái Giám
95
Kiếm Khởi Phong Vân
96
Chí Tôn Thần Ma
97
Siêu Cấp Con Rể
TruyenWiki.net
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện