Saved Font

Trước/2775Sau

Bảo Bối Thần Kỳ Chi Tinh Linh Khống Chế Giả

1. 67 chương tinh linh thuộc tính

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bạn đang đọc truyện convert.
Click vào mỗi đoạn để xem bản google dịch.

Huyết dực phi long, long + phi song thuộc tính, thân cao năm thước, dài mười hai mét, dực triển mười thước!

Đặc tính: tự tin ( trong chiến đấu lực công kích tăng lên! )

Tư chất: bốn sao, trong một vạn không có một, gấp bốn ngộ tính!

Trạng thái: 140 cấp, thành trường kỳ 89%, tiềm năng mở rộng 82!

Độ ăn ý: 60+3

Độ hảo cảm: 82+1

Thường Dụng Chủ Chiến tuyệt chiêu: Nhất Tinh Viên Mãn Hỏa chi nha, Nhất Tinh Viên Mãn Lôi chi nha, một sao đại tự bạo nổ lửa, một sao địa chấn, một sao lôi điện, một sao chân khí đạn, thủy pháo, thép dực, ám ảnh cầu, Nhất Tinh Viên Mãn không khí trảm, Nhất Tinh Viên Mãn gió bảo, Nhất Tinh Viên Mãn long móng vuốt, Nhất Tinh Viên Mãn long chi vỹ, Nhất Tinh Viên Mãn hơi thở của rồng, Nhất Tinh Viên Mãn long chi ba động. Phá hư chết hết! Thần điểu! Thần phong! Long chi lao xuống! Long ngôi sao đàn!

Đặc hiệu tuyệt chiêu: súc khí, phòng ngự, di động với tốc độ cao, bảo hộ!

Dung hợp tuyệt chiêu: sét lửa nha ( bạo liệt đặc hiệu, không còn cách nào chống lại! )

Thân thể tố chất: tinh anh cửu giai! ( hoàn mỹ thân thể, thân thể tố chất thêm vào đề cao nhất giai! )

Mang theo bảo cụ: long chi nha ( phổ thông bảo cụ, kích hoạt có thể tăng phúc thiên vương cấp sau đây long hệ tuyệt chiêu nửa Thành Uy Lực! )

Tống Hợp Chiến Lực: vương giả cấp hai! Gấp năm lần chiến lực!

Lớn kim quái, thép thêm siêu song thuộc tính, thân cao năm thước!

Đặc tính: kim loại nhẹ ( thể trọng cùng bị trọng lực giảm phân nửa! )

Tư chất: bốn sao, trong một vạn không có một, gấp bốn ngộ tính!

Trạng thái: 142 cấp, thành trường kỳ 89%, tiềm năng mở rộng 82

Độ ăn ý: 60+3

Độ hảo cảm: 82+1

Thường Dụng Chủ Chiến tuyệt chiêu: Nhất Tinh Viên Mãn hỏa diễm quyền, Nhất Tinh Viên Mãn lôi điện quyền, Nhất Tinh Viên Mãn Bạo Phong Tuyết, một sao bạo liệt quyền, một sao đóng băng quyền, một sao bóng ma trảo, một sao địa chấn, đào lỗ, thạch nhận, mỏm đá vỡ, lôi điện, thủy pháo, Nhất Tinh Viên Mãn sao chổi quyền, Nhất Tinh Viên Mãn súng đại bác pháo laser, Nhất Tinh Viên Mãn ý niệm đầu chùy, Nhất Tinh Viên Mãn tinh thần lưỡi dao sắc bén, Nhất Tinh Viên Mãn đồng bộ quấy rầy. Phá hư chết hết! Cương Chi rít gào! Lưu tinh chợt hiện xông! Biết trước tương lai! Siêu năng trùng kích!

Đặc hiệu tuyệt chiêu: súc khí, phòng ngự, di động với tốc độ cao, bảo hộ!

Dung hợp tuyệt chiêu: lôi bạo quyền ( bạo liệt đặc hiệu, không còn cách nào chống lại! )

Thân thể tố chất: tinh anh cửu giai! ( hoàn mỹ thân thể, thân thể tố chất thêm vào đề cao nhất giai! )

Mang theo bảo cụ: gậy kim loại ( phổ thông bảo cụ, kích hoạt có thể tăng phúc thiên vương sau đây thép hệ tuyệt chiêu nửa Thành Uy Lực! ), siêu năng chi thìa ( phổ thông bảo cụ, kích hoạt có thể tăng phúc thiên vương sau đây siêu năng tuyệt chiêu nửa Thành Uy Lực! )

Năng lực đặc thù: địa từ lực, có thể lơ lửng linh xảo di động, đồng thời có thể tăng phúc tác dụng ở trên mặt đất tuyệt chiêu uy lực!

Tống Hợp Chiến Lực: vương giả tam giai! Gấp bảy chiến lực!

Cưỡi rồng, thủy thêm đá song thuộc tính, thân cao bốn thước ( tám mét )

Đặc tính: trữ thủy ( chịu đến thủy thuộc tính chiêu thức lúc công kích, sẽ không thụ đến thương tổn, mà là biết khôi phục đối phương uy lực của chiêu thức trị số thể lực )

Tư chất: thất tinh, yêu nghiệt vương giả, thập bội ngộ tính! ( thế giới định số một vạn con )

Trạng thái: 38 cấp, thành trường kỳ 16%, tiềm năng mở rộng 10!

Độ ăn ý: 60+3

Độ hảo cảm: 85

Thường Dụng Chủ Chiến tuyệt chiêu ( tiến giai kỹ năng giải phong, uy lực phong ấn tới trước mặt cực hạn ): một sao súng bắn nước, một sao thủy lưu bắn nhanh, một sao băng lịch, lôi điện, Thủy chi ba động, thủy pháo, lướt sóng, Bạo Phong Tuyết, cấp đống tia sáng, địa chấn, nguyên thủy lực lượng, thần thông lực, chân khí đạn, ám ảnh cầu, súng đại bác pháo laser. '

Đặc hiệu tuyệt chiêu: súc khí, phòng ngự, bảo hộ!

Thân thể tố chất: tam lưu đỉnh phong!

Mang theo bảo cụ: huyền băng đá kỳ lạ! ( thực lực không đủ, tạm thời không còn cách nào kích hoạt ) thần bí giọt nước mưa ( bậc trung bảo cụ, kích hoạt có thể tăng phúc quán quân sau đây thủy hệ tuyệt chiêu một Thành Uy Lực! )

Tống Hợp Chiến Lực: nhị lưu đỉnh phong, sức chiến đấu gấp mười lần! ( cùng giai trung hoàn toàn xứng đáng vương giả! )

Cửu vĩ, hỏa thuộc tính, thân cao bốn thước!

Đặc tính: nhóm lửa ( hấp thu đối phương hỏa diễm tạm thời để dành, tiếp theo bạo phát hỏa thuộc kỹ năng lúc đem thêm vào mang vào đối phương hỏa thuộc tính kỹ năng uy lực trị số! )

Ẩn dấu đặc tính: hắc thực lửa? ( ở cửu vĩ thời khắc nguy cơ, hoặc tâm tình đạt đến đỉnh điểm thời điểm, phún ra hỏa diễm sẽ biến thành màu đen nhánh, trong uy lực thăng khoảng chừng năm phần mười, đồng thời sở hữu hủ thực tính, không còn cách nào chống lại! )

Tư chất: thất tinh, yêu nghiệt vương giả, thập bội ngộ tính! ( thế giới định số một vạn con )

Trạng thái: 93 cấp, thành trường kỳ 90%, tiềm năng mở rộng 70-15+10-1!

Độ ăn ý: 36+14

Độ hảo cảm: 60+6

Thường Dụng Chủ Chiến tuyệt chiêu: một sao hỏa diễm vòng xoáy, phun ra hỏa diễm, dương quang lửa cháy mạnh, Hỏa chi nha, Lôi chi nha, lôi điện, đại tự bạo nổ lửa, địa chấn, đào lỗ, Cương Chi vỹ, thần thông lực, phá hư chết hết! Cháy hết! Bạo nổ lửa xung phong!

Đặc hiệu tuyệt chiêu: súc khí, phòng ngự, di động với tốc độ cao, bảo hộ!

Thân thể tố chất: nhất lưu đỉnh phong!

Mang theo bảo cụ: thần kỳ than củi ( tăng phúc thiên vương cấp sau đây hỏa hệ tuyệt chiêu nửa Thành Uy Lực! )

Tống Hợp Chiến Lực: tinh anh cấp hai, gấp năm lần chiến lực!

Kéo đạt đến, phổ thông thêm thép thuộc tính, thân cao ba thước! ( cơ duyên xảo hợp cắn nuốt ẩn chứa khổng lồ Cương Chi lực bảo vật mà thức tỉnh rồi đệ nhị thuộc tính, bởi vì đi vào lão niên kỳ thân thể tố chất suy giảm tới tinh anh sau đây, thép thuộc tính phong ấn )

Đặc tính: cương nha ( cắn hợp loại tuyệt chiêu uy lực đề cao! )

Tư chất: năm sao, vương giả, gấp sáu lần ngộ tính! ( anh hùng vương giả, tám lần ngộ tính! )

Trạng thái: 99 cấp, lão niên kỳ ( thực lực không ngừng giảm xuống, tư chất rơi chậm lại! ) cuối cùng tiềm năng mở rộng, 80!

Độ ăn ý: 40 ( hợp cách )

Độ hảo cảm: 75 ( trung thành )

Thường Dụng Chủ Chiến tuyệt chiêu: ba Tinh Viên Mãn điên cuồng quào loạn, ba Tinh Viên Mãn kim loại trảo, Nhất Tinh Viên Mãn tiến giai tuyệt chiêu: phải giết răng cửa, Băng chi nha, Hỏa chi nha, Lôi chi nha, gặm cắn, địa chấn, đào lỗ, đại tự bạo nổ lửa, dương quang lửa cháy mạnh, thủy pháo, cấp đống tia sáng, chân khí đạn, mỏm đá vỡ, thập tự phách, bóng ma trảo, xé rách trảo, gió xoáy đao, thiết thủ, thép vỹ, súng đại bác pháo laser! Chung cực tuyệt chiêu: phá hư chết hết, trăm vạn tấn trùng kích, lưu tinh chợt hiện xông, Cương Chi rít gào!

Đặc hiệu tuyệt chiêu: súc khí, phòng ngự, di động với tốc độ cao, điện quang lóe lên, thần tốc, bảo hộ!

Dành riêng tuyệt chiêu: cương nha phải giết! ( sử dụng hơn mười triệu lần phải giết răng cửa tuyệt chiêu tự nhiên mà thành dành riêng tuyệt chiêu, sau lại trải qua thiên chuy bách luyện tỉnh ngộ thăng hoa, sáp nhập vào Cương Chi lực, uy lực tăng gấp bội! Hoàn mỹ phù hợp, uy lực tăng phúc năm phần mười! Có hầu như có thể nháy mắt giết đối thủ uy lực kinh khủng! Thép thuộc tính phong ấn, uy lực kịch giảm! )

Thân thể tố chất: nhất lưu đỉnh phong!

Tống Hợp Chiến Lực: tinh anh ngũ giai, mười lăm lần chiến lực ( thiên! Cùng giai trung có thể coi vô địch yêu nghiệt! )Truyện Hay : Bắt Đầu Một Trăm Triệu, Ta Toàn Quyên
Trước/2775Sau

Theo Dõi Bình Luận


+ Tên NV
TruyenWiki.net
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.