Đan Đạo Tông Sư

Đan Đạo Tông Sư

Tên Gốc : 丹道宗师
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Chỉ Là Tép Riu
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 8379 chương đánh nát hư không đại môn!
Cập Nhật : 00:07 06-02
Giới thiệu truyện :
Dịch GG :
Tần Nghiễn trở về tuổi trẻ với hơn vạn ức. Thành tựu tâm linh tuyệt vời, công thức thuốc tiên tiến, võ thuật cao cấp
Convert :
Tần dật trần mang theo một vạn nhiều năm ký ức trở lại niên thiếu thời điểm. Cao siêu tinh thần lực tạo nghệ, cao cấp đan dược phối phương, cao cấp võ kỹ

Danh sách chương

Comment, Review truyện Đan Đạo Tông Sư

TruyenWiki.net
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện