Dương Gian Tiểu Thuyết

Dương Gian Tiểu Thuyết

Tên Gốc : 杨间小说
Thể loại : Tu Luyện
Tác Giả : Thần Bí Sống Lại
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 1121: tôn nhân
Cập Nhật : 04:14 02-12
Giới thiệu truyện :
Dịch GG :
Năm lần lục đục, địa ngục trống rỗng, ma sống lại, và thế giới như một nhà tù. Ma ở thế giới này xuất hiện ... Vậy thì thần ở đâu? Cầu Chúa cứu thế giới, nhưng không có thần, chỉ có ma. —————— Nhóm: 623363217 Chào mừng bạn tham gia
Convert :
Năm đục ác thế, địa ngục đã không, lệ quỷ sống lại, nhân gian như ngục. Thế giới này quỷ xuất hiện...... Như vậy thần lại ở nơi nào? Cầu thần cứu thế, nhưng trên đời đã mất thần, chỉ có quỷ. —————— đàn: 623363217 hoan nghênh gia nhập

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Dương Gian Tiểu Thuyết

TruyenWiki.net
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện