Hết Thảy Từ Hành Sơn Kiếm Si Bắt Đầu

Hết Thảy Từ Hành Sơn Kiếm Si Bắt Đầu

Tên Gốc : 一切从衡山剑痴开始
Thể loại : Tu Luyện
Tác Giả : Ba Hạ Khách
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : chương 845: cùng tiến bộ
Cập Nhật : 05:17 30-01
Giới thiệu truyện :
Dịch GG :
Tái sinh của Wuyue Hengshan Sect, một đại đệ tử Jianchi chỉ luyện kiếm mà không luyện nội công, điều này cực hơn nhiều so với Huashan Jianzong. Tên tôi là Wei Jian và tôi cũng là Wei Jian.
Convert :
Trọng sinh Ngũ nhạc phái Hành Sơn, lớn lao sư đệ kiếm si, chỉ luyện kiếm pháp, không luyện nội công, cực đoan so Hoa Sơn kiếm tông còn gì. Ta kêu Vi kiếm, cũng là duy kiếm.

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Hết Thảy Từ Hành Sơn Kiếm Si Bắt Đầu

TruyenWiki.net
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện