Marvel Đao Khách

Marvel Đao Khách

Tên Gốc : 漫威里的刀客
Thể loại : Khoa Huyễn
Tác Giả : Trọng Trang Xe Tăng
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới :
Cập Nhật : 04:18 27-06
Giới thiệu truyện :
Dịch GG :
anh hùng? Đừng! Đời anh hùng không dài. Tôi chỉ muốn kiếm một ít tiền và sống một cuộc đời sa đọa như một kiếm sĩ! Không có tiền? Vui lòng đi ra ngoài và rẽ trái. Đừng gửi nó!
Convert :
Anh hùng? Không cần lạp! Anh hùng mệnh đều không dài. Ta chính là muốn kiếm điểm tiền trinh, quá thượng hủ bại nhật tử đao khách! Không có tiền? Phiền toái ra cửa quẹo trái. Không tiễn!

Danh sách chương

    Comment, Review truyện Marvel Đao Khách

    TruyenWiki.net
    Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


    Đọc Truyện