Phù Lục Khối Rubic

Phù Lục Khối Rubic

Tên Gốc : 符箓魔方
Thể loại : Võ Thuật
Tác Giả : Tuần Sơn Bung Dù
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : thứ 14 chương thông hiểu ngôn ngữ
Cập Nhật : 21:31 04-10
Giới thiệu truyện :
Dịch GG :
Convert :
“Trương sẹo mụn! Trong lòng ngươi mộng tưởng là cái gì?” “Mộng tưởng a! Để cho ta suy nghĩ một chút...” “Tất nhiên đi tới thế giới này, cũng nên đối với cái này ta thích thế giới làm chút cái gì!” “A? Vậy ngươi muốn làm cái gì?” “Thôi động tu hành văn minh phát triển, ngươi cảm thấy thế nào!”....

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Phù Lục Khối Rubic

TruyenWiki.net
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện