Ta Có Một Con Yêu Thú Phân Thân

Ta Có Một Con Yêu Thú Phân Thân

Tên Gốc : 我有一个妖兽分身
Thể loại : Phép Thuật
Tác Giả : Kim Lăng Trấn Thủ
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : chương này đang tại xét duyệt trung đẳng giải cấm
Cập Nhật : 22:57 12-08
Giới thiệu truyện :
Dịch GG :
Convert :
Vô thượng hận ý!

Hận! Hận! Hận!

Giết! Giết! Giết!

( Đi công tác lần nữa kéo dài, đến 1 nguyệt 26 hào, tại trong lúc này mỗi ngày giữa trưa 12 điểm đổi mới một chương)

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Ta Có Một Con Yêu Thú Phân Thân

TruyenWiki.net
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện