Toàn Chức Linh Tôn

Toàn Chức Linh Tôn

Tên Gốc : 全职灵尊
Thể loại : Khoa Huyễn
Tác Giả : Nhuận Đức Tiên Sinh
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới :
Cập Nhật : 09:26 22-05
Giới thiệu truyện :
Dịch GG :
Con người có ác niệm, ác niệm sinh ra quỷ, quỷ sinh ra ác ma để tàn phá. Con người có tín ngưỡng, thế giới tâm linh dẫn dắt tinh thần, đời sống tâm linh trừng phạt tinh thần, trừ ma quỷ. Trên đời có em vui mà vạn sự vô thường. Trong trường hợp đó, hãy để tôi phá bỏ xiềng xích và tạo ra một dòng chảy công nghệ nghề nghiệp. (Truyện này hoàn toàn là hư cấu, mọi sự giống nhau hoàn toàn là ngẫu nhiên)
Convert :
Người có tà niệm, tà niệm sinh ma, ma sinh tắc tà linh tàn sát bừa bãi làm hại. Người có tín ngưỡng, Linh giới dẫn linh, linh sinh tắc tru linh trừ ma. Ta bổn yên vui thế gian, nề hà thế sự vô thường. Một khi đã như vậy, vậy để cho ta tới đánh vỡ trói buộc, trình diễn một hồi chức trường kỹ thuật lưu. ( bổn chuyện xưa chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp )

Danh sách chương

    Comment, Review truyện Toàn Chức Linh Tôn

    TruyenWiki.net
    Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


    Đọc Truyện