Tống Húc

Tống Húc

Tên Gốc : 宋煦
Thể loại : Lịch Sử Quân Sự
Tác Giả : Quan Sanh
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới :
Cập Nhật : 08:11 09-04
Giới thiệu truyện :
Dịch GG :
Đảng cũ và mới đánh nhau, sáu tên trộm nắm quyền, cuộc nổi dậy Songjiang, khó khăn của Jingkang! Chân lợn vượt qua Cheng Song Zhezong Zhao Xi nói rằng tôi thật khó khăn.
Convert :
Mới cũ đảng tranh, lục tặc cầm quyền, khởi nghĩa Tống Giang, Tịnh Khang khó khăn! Xuyên qua thành Tống Triết tông Triệu Hi chân heo (vai chính) tỏ vẻ ta hảo khó.

Danh sách chương

    Comment, Review truyện Tống Húc

    TruyenWiki.net
    Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


    Đọc Truyện