Trinh Quán Thất Phu

Trinh Quán Thất Phu

Tên Gốc : 贞观匹夫
Thể loại : Lịch Sử Quân Sự
Tác Giả : Tội Nghiệt 999
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 295 chương Thiên Kim Dực Phương
Cập Nhật : 14:03 31-07
Giới thiệu truyện :
Dịch GG :
Trong thời kỳ Zhenguan, các tướng lĩnh hung dữ xuất hiện với số lượng lớn và các quan đại thần nổi tiếng đã nổi dậy.

Vua vua là ác, ngu dốt và ngu dốt ...
Convert :
Trinh Quán trong năm, mãnh tướng xuất hiện lớp lớp, danh thần thước khởi.

thất phu vương ác, không học vấn không nghề nghiệp……

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Trinh Quán Thất Phu

TruyenWiki.net
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện