Từ Đây Ca Chính Là Truyền Thuyết

Từ Đây Ca Chính Là Truyền Thuyết

Tên Gốc : 从此哥就是传说
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Bảy Tháng Bão Tuyết
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 18【 hai tháng 】 ( cầu đề cử phiếu )
Cập Nhật : 18:46 19-06
Giới thiệu truyện :
Dịch GG :
"Người không giàu không gặp gió, ngựa không đi đêm, cỏ không mập" Ye Feifan cảm thấy rất đúng!
Convert :
“Người vô tiền của phi nghĩa không phú, mã vô đêm thảo không phì” diệp phi phàm cảm thấy đối!

Comment, Review truyện Từ Đây Ca Chính Là Truyền Thuyết

TruyenWiki.net
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện