Võng Du Tam Quốc: Bắt Đầu Độc Chết Lưu Hoàng Thúc

Võng Du Tam Quốc: Bắt Đầu Độc Chết Lưu Hoàng Thúc

Tên Gốc : 网游三国:开局毒杀刘皇叔
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Đại Hán Hộ Vệ
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : thứ 244 chương tiến đánh Trác quận
Cập Nhật : 07:52 01-11
Giới thiệu truyện :
Dịch GG :
Convert :
Lưu Bị: “tần tử sở, vì cái gì giết ta!”

Tào Tháo: “tần tử sở, ngươi làm đủ trò xấu!”

Viên thiệu: “tần tử sở, kiếm ngươi lợi, ta kiếm chưa chắc bất lợi!”

Tôn sách, chu du: “tần tử sở, đưa ta đại Kiều!”

Tần mở: “......”

Danh sách chương

Comment, Review truyện Võng Du Tam Quốc: Bắt Đầu Độc Chết Lưu Hoàng Thúc

TruyenWiki.net
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện